Skup zbóż

Skupujemy wszystkie płody rolne: kukurydza mokra, kukurydza sucha, pszenica, żyto, pszenżyto, jęczmień, owies, groch, łubin, bobik, gryka, proso, orkisz, trawy nasienne, rzepak.

Współpracujemy z gospodarstwami rolnymi każdej wielkości, młynami, mieszalniami pasz, spółdzielniami rolnymi. Głównym obszarem naszej działalności jest rynek Polski.

Dzięki posiadaniu własnych samochodów oraz szerokim kontaktom spedycyjnym zapewniamy szybki odbiór na terenie całego kraju.

Współpraca z nami zapewnia: Indywidualne podejście do Klienta, bardzo konkurencyjne ceny, odbiór płodów rolnych na terenie całego kraju, terminową realizację kontraktów

AGROPASZ | handel ziarnem zbóż, roślin oleistych, traw nasiennych, kukurydzy mokrej i suchej

Ko­rzy­sta­nie ze stro­ny ozna­cza zgo­dę na wy­ko­rzy­sty­wa­nie pli­ków co­okie, nie­któ­re mo­gą być już za­pi­sa­ne w prze­glą­dar­ce.