O firmie

Agropasz Nowa Wola jest firmą rodzinną

Zakres naszej działalności obejmuje handel ziarnem zbóż, roślin oleistych, traw nasiennych, kukurydzy mokrej i suchej.

Kupujemy wszystkie płody rolne oferując możliwość odbioru na obszarze całej Polski.

Celem naszej działalności jest ciągły rozwój i poszerzanie oferty.

Siedziba firmy od podstaw została wybudowana w miejscowości Nowa Wola woj. Łódzkie.

AGROPASZ

Ko­rzy­sta­nie ze stro­ny ozna­cza zgo­dę na wy­ko­rzy­sty­wa­nie pli­ków co­okie, nie­któ­re mo­gą być już za­pi­sa­ne w prze­glą­dar­ce.